Last Activity:
Aug 21, 2017 at 2:20 PM
Joined:
Apr 11, 2006 at 6:33 PM
Messages:
12,423
Trophy Points:
113
Positive ratings received:
1,092
Neutral ratings received:
19
Negative ratings received:
0
Manage Groups:
0

Post Ratings

Received: Given:
Like 619 452
Dislike 6 3
Agree 244 205
Disagree 10 3
Funny 133 109
Winner 49 80
Informative 21 20
Friendly 11 11
Useful 3 6
Optimistic 9 9
Creative 6 7
Location:
Des Moines, IA

Share This Page

Class of 2007
Farnsworth

Farnsworth

Well-Known Member, from Des Moines, IA

Farnsworth was last seen:
Viewing thread Iowa's TE Kittle ran faster 40 than Lazard. Should move to TE, Aug 21, 2017 at 2:20 PM
  1. aventador
   aventador
   http://biareview.com/ http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp tư vấn pháp luật dịch vụ kế toán công ty luật hình thành nên Hồng Minh!
   Nhưng khi chiến đấu, bốn đại tộc quần đỉnh cao vẫn chưa dùng tộc quần phụ thuộc. Vì muốn để các tộc quần phụ thuộc ra tay, tự nhiên là phải nhờ vào các "Vũ Trụ Chi Chủ" trong tộc quần phụ thuộc ra tay. Còn các Vũ Trụ Chi Chủ đó cũng không ngu, sẽ không cam tâm tình nguyện đi làm bia đỡ đạn, không có điều kiện tốt, họ cũng sẽ không phục vụ quên mình. Đám Yêu Tộc nhận định bản thân một khi có được truyền thừa, căn bản sẽ không cần phải phân cho tộc quần phụ thuộc. Nhưng một lần giao chiến, với thành quả chiến đấu như vậy, thì tam tộc đều sinh ra tâm lý kiêng kỵ, lập t
  2. NATEizKING
   NATEizKING
   It is similar except suits matter. Spades is the highest, then hearts, then diamonds, and finally clubs. The 2 is the highest and there is 4 card bombs but also 5 card straight flush bombs. Straights laid can only be suited straights. Singles on singles, doubles on doubles, triples on triples. If you lay a pair of 7's on a pair of 7's, the second player to lay must have the spade. It is every man for themself as well with no jokers.
  3. NATEizKING
   NATEizKING
   Ever heard of a three person game called asian war? It's a more skilled version of P&A but not a drinking game. Best game ever.
  4. crawfy54
   crawfy54
   $30 712 269 5223 thats my offer if anything changes!
  5. crawfy54
   crawfy54
   You have a ticket for sale?
  6. ISUcy08
   ISUcy08
   You still have them?
 • Loading...
 • Loading...
 • About

  Location:
  Des Moines, IA
  Year:
  2007
  NBA:
  Spurs
  MLB:
  Cubs
  NHL:
  Blackhawks

  Stats

  Last Activity:
  Aug 21, 2017 at 2:20 PM
  Joined:
  Apr 11, 2006 at 6:33 PM
  Messages:
  12,423
  Trophy Points:
  113
  Positive ratings received:
  1,092
  Neutral ratings received:
  19
  Negative ratings received:
  0
  Manage Groups:
  0