Last Activity:
Oct 2, 2010 at 1:01 PM
Joined:
Apr 11, 2006 at 6:14 PM
Messages:
15
Trophy Points:
3
Positive ratings received:
9
Neutral ratings received:
0
Negative ratings received:
0
Manage Groups:
0

Post Ratings

Received: Given:
Like 9 0
Dislike 0 0
Agree 0 0
Disagree 0 0
Funny 0 0
Winner 0 0
Informative 0 0
Friendly 0 0
Useful 0 0
Optimistic 0 0
Creative 0 0
Dumb 0 0

Share This Page

brandonb87

brandonb87

New Member

brandonb87 was last seen:
Oct 2, 2010
  1. aventador
   aventador
   http://biareview.com/ http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp tư vấn pháp luật dịch vụ kế toán công ty luật Tộc đều hô.
   Ai nấy đều nghĩ như nhau
   Tranh đoạt truyền thừa
   - Tốt. Chư vị đã đều nghĩ như vậy, vì quang vinh của tộc ta, vì tương lai tộc ta, lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, giám sát động tĩnh chiến tranh giữa tam tộc bọn Yêu Tộc và nhân loại, tùy thời chuẩn bị gia nhập chiến tranh!
   Thánh chủ Tinh Tộc phát hiệu lệnh chiến tranh.
   - Rõ!
   Từng Vũ Trụ Chi Chủ Tinh Tộc đều tràn ngập vẻ kích động chờ mong.
   Vũ Trụ Nguyên Thủy, các đại siêu thế lực, đều nhìn chằm chằm vào nhân loại.
   Sở dĩ ai nấy đều muốn gây chiến tranh với tộc Nhân Loại.
   Thứ nhất, nhân loại được truyền thừa Đoạn Đông H
 • Loading...
 • Loading...
 • Stats

  Last Activity:
  Oct 2, 2010 at 1:01 PM
  Joined:
  Apr 11, 2006 at 6:14 PM
  Messages:
  15
  Trophy Points:
  3
  Positive ratings received:
  9
  Neutral ratings received:
  0
  Negative ratings received:
  0
  Manage Groups:
  0