Last Activity:
May 3, 2016 at 1:18 PM
Joined:
Apr 12, 2006 at 2:56 AM
Messages:
261
Trophy Points:
18
Positive ratings received:
12
Neutral ratings received:
0
Negative ratings received:
0
Manage Groups:
0

Post Ratings

Received: Given:
Like 12 0
Dislike 0 0
Agree 0 0
Disagree 0 0
Funny 0 0
Winner 0 0
Informative 0 0
Friendly 0 0
Useful 0 0
Optimistic 0 0
Creative 0 0

Share This Page

rich4cy

rich4cy

Member

rich4cy was last seen:
May 3, 2016
  1. aventador
   aventador
   http://biareview.com/ http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp tư vấn pháp luật dịch vụ kế toán công ty luật tranh sắp đến, nên ứng đối như thế nào.
   Hỗn Độn Thành Chủ gật đầu.
   - Tốt rồi, ngươi mau mau đi tu luyện. Một khi ngươi trở thành Vũ Trụ Chi Chủ, áp lực phe nhân loại chúng ta sẽ giảm đi.
   - Hiểu.
   La Phong lúc này thối lui.

   Trên thực tế, hóa thân thần lực của La Phong vẫn luôn ở lại trong Truyền Thừa Không Gian để tu luyện. Trong hoàn cảnh tốc độ thời gian gấp vạn lần, không ngừng tu luyện tìm hiểu, quy luật Kim Không sớm đã đạt tới nút thắt cuối cùng, chỉ thiếu chút linh cảm cuối cùng, hoặc cảm ngộ thứ gì đó là có thể bước vào cấp độ Vũ Trụ Chi Chủ.
   Một khi tới cấp độ Vũ Trụ Chi Chủ, p
  2. cyclonedave25
   cyclonedave25
   That's pretty cool. I work at an Athletic Republic just north of Chicago.
 • Loading...
 • Loading...
 • Stats

  Last Activity:
  May 3, 2016 at 1:18 PM
  Joined:
  Apr 12, 2006 at 2:56 AM
  Messages:
  261
  Trophy Points:
  18
  Positive ratings received:
  12
  Neutral ratings received:
  0
  Negative ratings received:
  0
  Manage Groups:
  0