Last Activity:
May 29, 2016 at 7:46 PM
Joined:
Apr 12, 2006 at 5:37 AM
Messages:
456
Trophy Points:
18
Positive ratings received:
6
Neutral ratings received:
0
Negative ratings received:
0
Manage Groups:
0

Post Ratings

Received: Given:
Like 6 0
Dislike 0 0
Agree 0 0
Disagree 0 0
Funny 0 0
Winner 0 0
Informative 0 0
Friendly 0 0
Useful 0 0
Optimistic 0 0
Creative 0 0

Share This Page

cyclo120

cyclo120

Member

cyclo120 was last seen:
May 29, 2016
  1. aventador
   aventador
   http://biareview.com/ http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp tư vấn pháp luật dịch vụ kế toán công ty luật ì thực lực bị ảnh hưởng rất lớn.
   Do đó Yêu Tộc, ngược lại ai nấy đều vẻn vẹn chỉ có một, không có phân thân.
   Nhân loại vì bị buộc tới tuyệt cành, nên mới dẫn theo rất nhiều phân thân.
   - Giết!
   Mộng Yêu Tổ bị bị Hắc Ngục Tháp va vào bay ngược lại, cơ hồ đồng thời bị Duyên Quân Côn đáng sợ đập tới!
   Duyên Quân Côn, nện thẳng vào người lão!
   Tựa như bổ vỡ cả Ãm Vũ Trụ!
   Bành!
   Mộng Yêu Tổ tuy cố sức phản kháng, nhưng vẫn cấp tốc rơi xuống phía dưới. Vừa rơi, lão cũng làm cho Vũ Trụ Chi Chủ lúc trước đứng trên người lão rơi xuống theo.
   - Đóng Băng!
   - Ãc Mộng!
   - Tuyệt Diệt Vạn Cảnh!
   - Long H
  2. clone11
   clone11
   Sorry to tell you, but you are wrong.
 • Loading...
 • Loading...
 • Stats

  Last Activity:
  May 29, 2016 at 7:46 PM
  Joined:
  Apr 12, 2006 at 5:37 AM
  Messages:
  456
  Trophy Points:
  18
  Positive ratings received:
  6
  Neutral ratings received:
  0
  Negative ratings received:
  0
  Manage Groups:
  0